Dades relacionades amb la família Cerdà, extretes de la relació de les persones de la vila de Santa Coloma de Centelles.Barcelona a San Juan de las Abadesas. [Memòria facultativa del Projecte de ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses, 10 de març de 1857].Inscripció del bateig d’Ildefons Cerdà el 25 de desembre de 1816.