Aprovació, si s’escau, de la declaració del mas El Cerdà, com a Bé Cultural d’Interès Local. Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 24 d’abril de 2008.Carta de la regidoria de Cultura als responsables de la Mostra Cerdà informant de la pertinença al municipi de Centelles del mas El Cerdà de la Garga i demanant la rectificació dels plafons de l’exposició.Carta del Museu d’Art Matern a l’Alcalde de Centelles sol·licitant fotografies d’Ildefons Cerdà i la seva casa natal i reproducció de la partida de naixement per portar a terme un estudi en relació al lloc on va néixer personatges rellevants.Projecte de construcció del monument a Ildefons Cerdà amb motiu del centenari de la seva mort a la plaça Francisco Camps (Pla del Mestre). Dissenyat per l’arquitecte Josep Lluís Soler Montagut i inaugurat el 31 de desembre de 1976.L’Ajuntament acorda donar el nom d’Ildefons Cerdà “a la via que va des de San Antonio hasta el final de la cuesta del Vapor, hoy conocida por Carretera de San Antonio”. Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 28 de juny de 1967.Es dóna compte de la carta d’Ildefons Cerdà. Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 28 de febrer de 1862.Carta d’agraïment d’Ildefons Cerdà a l’Ajuntament de Centelles.L’Ajuntament acorda felicitar a Ildefons Cerdà per l’aprovació de la llei que autoritza al govern a atorgar la concessió del ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses, en la seva condició d’iniciador del projecte i centellenc. Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 14 de febrer de 1862.Es dóna compte de la carta d’Ildefons Cerdà per la que dóna 200 reals per atendre les obres del local de l’escola. Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del 14 d’abril de 1854.