Centre

Biblioteca de Catalunya.

Nivell de descripció

Portal d’accés obert.

Títol

ARCA. Arxiu de Revistes Catalana Antigues.

Data

1879-1997

Abast i contingut

S’hi poden trobar diverses referències a Ildefons Cerdà a les diverses capçaleres de premsa entre 1879 i 1997, no obstant l’actualització periòdica de la col·lecció fa que es puguin incorporar noves referències.

Instrument de descripció

Portal d’accés obert consultable online.