CENTRE TÍTOL DATA INSTRUMENT DE DESCRIPCIÓ
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Acta d’obertura del testament d’Ildefons Cerdà i Sunyer. 1876

Consultable online.

Biblioteca "La Cooperativa" de Centelles. Guia de lectura sobre Ildefons Cerdà. 2009

Consultable online.

Biblioteca "La Cooperativa" de Centelles. Ildefons Cerdà i Sunyer. Recull de recursos. 2009-

Consultable online.

Biblioteca de Catalunya. Àlbum d’Esmeralda Cervantes (Clotilde Cerdà i Bosch). 1874-1926

Fitxa del catàleg consultable online.

Biblioteca de Catalunya. ARCA. Arxiu de Revistes Catalana Antigues. 1879-1997

Portal d’accés obert consultable online.

Biblioteca Nacional de España Hemeroteca Digital. 1840-1947

Portal d’accés obert consultable online.

CAT Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 5D·18 Ildefons Cerdà. Ildefons Cerdà. 1841-1876

Catàleg consultable online.

CAT Cartoteca de Catalunya – Institut Cartogràfic de Catalunya. Fons documental Viladevall/Cerdà. 1848-1909

Catàleg consultable online.

Centre Excursionista de Catalunya. Fotografies del mas Cerdà al Centre Excursionista de Catalunya. 1890-1936

Fotografies i descripcions consultables online a través de la Memòria Digital de Catalunya.

Ministeri de Cultura. Biblioteca Virtual de Premsa Històrica. 1842-2007

Portal d’accés obert consultable online.

Oficina Any Cerdà - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Any Cerdà. 2009-2010

Tot els documents generats durant l’Any Cerdà es poden consultar a l’Arxiu Cerdà, consultable online.