1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

CAT AMCEN 07.03.02.02.23.

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple.

1.3. Títol

[Carta possiblement d’E. Mayu a possiblement Clotilde Bosch, dirigida a Cirilo Franquet per lliurar a Ildefons Cerdà].

1.4.Data

Data de la captura digital: 2013-02-01.
Data de creació: ?-02-12, Barcelona.

1.5. Volum i suport

2 imatges digitals, tif, 1 llapis de memòria.

2. Àrea de context

2.4. Dades sobre l’ingrés

Donació del 5 de juny de 2013.

4. Àrea de condicions i accés d'ús

4.3. Llengües i escriptures dels documents

Castellà i francès.

/