Codi

Biblioteca

Títol

Cerdà: urbs i territori. Tres propostes de Cerdà per a l’Eixample de Barcelona.

Publicació

Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, cop. 1994.

Volum i suport

VHS