Codi

Biblioteca

Títol

Cerdà: urbs i territori. Una visió de futur. Catàleg de la Mostra Cerdà. Urbs i territori, setembre 1994 – gener 1995.

Publicació

Barcelona. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca Madrid: Electa, DL 1994.

Volum i suport

Llibre