Codi

Dossier de retalls de diari sobre Ildefons Cerdà

Títol

“Cinc textos inèdits d’Ildefons Cerdà veuen ara la llum amb més d’un segle de retard”. Avui.

Publicació

1993-02-08.

Volum i suport

Publicació periòdica