1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

CAT AMCEN 07.03.01.20.

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple.

1.3. Títol

Difincio de Censal de preu 600 lliures y per 30 sous feta y firmada per lo legitim procurador del Adminsitrador de la causa pia fundada per Gabriel Gomar qui mercader ciutada de Barcelona a favor del honor Barthomeu Cerda hereu del mas Cerda de La Garga parròquia de Vilarestau sufraganea de la parroquial Iglesia de Santa Coloma de la Vila de Centelles Bisbat de Vich que tots anys als 11 de setembre dit Cerda als dits administradors feyay prestara y antes Miquel Oriol pages de Rubi. Apud Franciscum Bonaventuram Torres notarius principals Barcelona de XXVIII iunii MDCCIIII.

1.4.Data

1554-08-17 - 1704-06-28.

1.5. Volum i suport

40 fulls, paper, 32 x 22 cm.

2. Àrea de context

2.3. Història arxivística

Restaurat a través del Programa de restauració de documents de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona de l’any 2015.

2.4. Dades sobre l’ingrés

Donació del 5 de juny de 2013.

3. Àrea de contingut i estructura

3.1. Abast i contingut

Recopilació de còpies d’onze documents que fan referència al censal que s’estableix.

Transcrit i amb regest.

4. Àrea de condicions i accés d'ús

4.1. Condicions d’accés

La consulta es fa de la reproducció digital realitzada posteriorment a la restauració del document.

4.3. Llengües i escriptures dels documents

Llatí i català.

/

Imatge

Censal 1704