Centre

Oficina Any Cerdà - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Nivell de descripció

Col·lecció

Títol

Any Cerdà.

Data

2009-2010

Instrument de descripció

Tot els documents generats durant l’Any Cerdà es poden consultar a l’Arxiu Cerdà, consultable online.