1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

AMCEN SDF. Col·lecció Ajuntament de Centelles

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple

1.3. Títol

“Excm. Sr. Ildefons Cerdà Sunyer”. Retrat d’Ildefons Cerdà Sunyer a l’Ateneu Barcelonès.

1.4.Data

1966.

1.5. Volum i suport

1 postal.

3. Àrea de contingut i estructura

3.1 Abast i contingut

Autor: R. Martí i Alsina (pintor), Amics de Centelles (editor), Arolas-Barcelona (impressor).

Dipòsit Legal: B. 23567-1966.

/