Centre

Biblioteca "La Cooperativa" de Centelles.

Nivell de descripció

Guia

Títol

Guia de lectura sobre Ildefons Cerdà.

Data

2009

Instrument de descripció

Consultable online.