Codi

Altres

Títol

Ildefons Cerdà i el tren de Centelles.

Publicació

Centelles: Centre d'Estudis Centellencs, octubre 2000.

Volum i suport

Opuscle, fotocòpia