Codi

Dossier de retalls de diari sobre Ildefons Cerdà

Títol

“La “Mostra Cerdà” recrea la Barcelona utòpica”. Avui.

Publicació

1994-09-23.

Volum i suport

Publicació periòdica