1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

AMCEN SDI. Col·lecció Ajuntament de Centelles

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple

1.3. Títol

Mostra itinerant Cerdà Urbs i Territori. Barcelona i l’Eixample: les propostes urbanístiques d’Ildefons Cerdà. Organitzat per l’Ajuntament de Vic, Museu de l’Art de la Pell, Generalitat de Catalunya-Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Institut d’Estudis Territorials. Vic.

1.4.Data

Vic, Museu de l’Art de la Pell, del 8 de setembre a l’1 d’octubre de 2000.

1.5. Volum i suport

Tríptic.

/