1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

CAT AMCEN 07.03.03.07.

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple.

1.3. Títol

[Ofici del cap del Quarter Militar de la Reina Regent, general Córdova, al Comte de Murphy informant de la remissió de la instància de Maria Morist i Simo al ministeri de la Guerra].

1.4.Data

Data de la captura digital: 2013-02-01.
Data de l’original: 1887-12-07.

1.5. Volum i suport

1 imatge digital, tif, 1 llapis de memòria.

2. Àrea de context

2.4. Dades sobre l’ingrés

Donació del 5 de juny de 2013.

4. Àrea de condicions i accés d'ús

4.3. Llengües i escriptures dels documents

Castellà.

/