1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

CAT AMCEN 07.03.01.18.

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple.

1.3. Títol

Pergamí Cerdà núm. 14. [Àpoca per dot que fa Jaume Vila a Josep Cerdà, pel compromís amb la seva filla Magdalena].

1.4.Data

Data del document: 1632.
Data de la captura digital lliurada el 2012: 2012-10-26.
Data de la captura digital lliurada el 2013: 2012-10-16.

1.5. Volum i suport

1 pergamí, 19,3 x 33,7 cm; 4 imatges digitals, tif, 1 CD i 1 llapis de memòria.

2. Àrea de context

2.3. Història arxivística

Restaurat a través del Programa de restauració de documents de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona de l’any 2015.

2.4. Dades sobre l’ingrés

Donació d’una reproducció digital a l’octubre de 2012 i de l’original i una altra reproducció digital al 5 de juny de 2013.

3. Àrea de contingut i estructura

3.1. Abast i contingut

Transcripció a l’anglès en el treball “Cerda documents” realitzat per Alistair Tweeddale.

En procés de transcripció i regest.

4. Àrea de condicions i accés d'ús

4.1. Condicions d’accés

La consulta es fa de la reproducció digital realitzada posteriorment a la restauració del document.

4.3. Llengües i escriptures dels documents

Llatí.

/