1. Àrea d'identificació

1.1. Codi de referència

CAT AMCEN 07.03.01.19.

1.2. Nivell de descripció

Unitat documental simple.

1.3. Títol

Stabliment del mas Garau de la parroquia de Santa Coloma de Centelles fet per lo Rector della al hereu del mas Ferrer, que aras diu Serda de la suffraganea de Santa Magdalena en alou, y vuestra senoria de dit rector, aprestació de una quartera de forment, y una de ordfi purgat per Nostra Senoria del Agost, delme y primicia, y altres drets. Sumari 166. Escrit en la scrivania de dita Rectoria a 9 de setembre de 1359.

1.4.Data

Data del document: 1635-01-19.
Data del document copiat: 1359-09-09 – 1390-04-20.

1.5. Volum i suport

6 fulls, paper, 32 x 22 cm.

2. Àrea de context

2.3. Història arxivística

Restaurat a través del Programa de restauració de documents de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona de l’any 2015.

2.4. Dades sobre l’ingrés

Donació del 5 de juny de 2013.

3. Àrea de contingut i estructura

3.1. Abast i contingut

Transcrit i amb regest.

4. Àrea de condicions i accés d'ús

4.1. Condicions d’accés

La consulta es fa de la reproducció digital realitzada posteriorment a la restauració del document.

4.3. Llengües i escriptures dels documents

Llatí i català en el títol de la portada.

/